High-Precision Doppler Frequency Estimation Based Positioning Using OTFS Modulations by Red and Blue Frequency Shift Discriminator
Shaojing Wang, Xiaomei Tang, Jing Lei, Chunjiang Ma, Chao Wen, Guangfu Sun
China Communications . 2024, (2): 17 -31 .  DOI: 10.23919/JCC.fa.2023-0229.202402