A Blind Batch Encryption and Public Ledger-Based Protocol for Sharing Sensitive Data
Zhiwei Wang, Nianhua Yang, Qingqing Chen, Wei Shen, Zhiying Zhang
China Communications . 2024, (1): 310 -322 .  DOI: 10.23919/JCC.fa.2020-0640.202401