Channel Correlation Based User Grouping Algorithm for Nonlinear Precoding Satellite Communication System
Ke Wang, Baorui Feng, Jingui Zhao, Wenliang Lin, Zhongliang Deng, Dongdong Wang, Yi Cen2, Genan Wu
China Communications . 2024, (1): 200 -214 .  DOI: 10.23919/JCC.ja.2022-0437