Statistical Channel Modeling for Indoor VLC Communications Based on Channel Measurements
Shuo Liu, Pan Tang, Jianhua Zhang, Yue Yin, Yu Tong, Baobao Liu, Guangyi Liu, Liang Xia
China Communications . 2024, (1): 131 -147 .  DOI: 10.23919/JCC.fa.2022-0612.202401