Cluster-Based Massive Access for Massive MIMO Systems
Shiyu Liang, Wei Chen, Zhongwen Sun, Ao Chen, Bo Ai
China Communications . 2024, (1): 24 -33 .  DOI: 10.23919/JCC.fa.2023-0380.202401