Design and Implementation of Secure and Reliable Information Interaction Architecture for Digital Twins
Qian Wang, Wanwan Wu, Liping Qian, Yiming Cai, Jiang Qian, Limin Meng
China Communications . 2023, (2): 79 -93 .  DOI: 10.23919/JCC.2023.02.006