Endogenous Security-Aware Resource Management for Digital Twin and 6G Edge Intelligence Integrated Smart Park
Sunxuan Zhang, Zijia Yao, Haijun Liao, Zhenyu Zhou, Yilong Chen, Zhaoyang You
China Communications . 2023, (2): 46 -60 .  DOI: 10.23919/JCC.2023.02.004