Unpredictability of Digital Twin for Connected Vehicles
Xiaoxu Wang, Zeyin Huang, Songmiao Zheng, Rong Yu, Miao Pan
China Communications . 2023, (2): 26 -45 .  DOI: 10.23919/JCC.2023.02.003