Edge-Coordinated Energy-Efficient Video Analytics for Digital Twin in 6G
Peng Yang, Jiawei Hou, Li Yu, Wenxiong Chen, Ye Wu
China Communications . 2023, (2): 14 -25 .  DOI: 10.23919/JCC.2023.02.002