Pilot Allocation Optimization Using Enhanced Salp Swarm Algorithm for Sparse Channel Estimation
Ning Li, Kun Yao, Zhongliang Deng, Xiaohao Zhao, Jianchang Qin
China Communications . 2021, (11): 141 -154 .