Novel Private Data Access Control Scheme Suitable for Mobile Edge Computing
Wei Liang, Songyou Xie, Jiahong Cai, Chong Wang, Yujie Hong, Xiaoyan Kui
China Communications . 2021, (11): 92 -103 .