Catalyzing Random Access at Physical Layer for Internet of Things: An Intelligence Enabled User Signature Code Acquisition Approach
Xiaojie Fang, Xinyu Yin, Xuejun Sha, Jinghui Qiu, Hongli Zhang
China Communications . 2021, (10): 181 -192 .