Secure Transmission in Downlink Non-Orthogonal Multiple Access Based on Polar Codes
Ce Sun, Zesong Fei, Bin Li, Xinyi Wang, Nan Li, Lijie Hu
China Communications . 2021, (9): 221 -235 .