Spectrum Sensing via Temporal Convolutional Network
Tao Ni, Xiaojin Ding, Yunfeng Wang, Jun Shen, Lifeng Jiang, Gengxin Zhang
China Communications . 2021, (9): 37 -47 .