Two-Timescale Online Learning of Joint User Association and Resource Scheduling in Dynamic Mobile Edge Computing
Jian Zhang, Qimei Cui, Xuefei Zhang, Xueqing Huang, Xiaofeng Tao
China Communications . 2021, (8): 316 -331 .