C-V2X Equipment Identification Management and Authentication Mechanism
Shanzhi Chen, Qiang Li, Yong Wang, Hui Xu, Xiaoyong Jia
China Communications . 2021, (8): 297 -306 .