Terahertz Orbital Angular Momentum: Generation, Detection and Communication
Hang Yang, Shilie Zheng, Wei He, Xianbin Yu, Xianmin Zhang
China Communications . 2021, (5): 131 -152 .