THz Channel Modeling: Consolidating the Road to THz Communications
Shanyun Liu, Xianbin Yu, Rongbin Guo, Yajie Tang, Zhifeng Zhao
China Communications . 2021, (5): 33 -49 .