Resource Allocation for Massive Machine Type Communications in the Finite Blocklength Regime
Baoquan Yu, Dan Wu, Yueming Cai, Yan Wu, Zhongwu Xiang
China Communications . 2021, (3): 240 -250 .