Adaptive Secure Transmission for Wireless Powered Communication Networks
Yong Wang, Weiwei Yang, Tao Zhang, Yong Chen, Xiaohui Shang, Quan Wang
China Communications . 2021, (3): 155 -173 .