Secure Multigroup Multicast Communication Systems via Intelligent Reflecting Surface
Weiping Shi, Jiayu Li, Guiyang Xia, Yuntian Wang, Xiaobo Zhou, Yonghui Zhang, Feng Shu
China Communications . 2021, (3): 39 -51 .