Future 5G-Oriented System for Urban Rail Transit: Opportunities and Challenges
Junhui Zhao, Jin Liu, Lihua Yang, Bo Ai, Shanjin Ni
China Communications . 2021, (2): 1 -12 .