Individual Identification of Electronic Equipment Based on Electromagnetic Fingerprint Characteristics
Han Xu, Hongxin Zhang, Jun Xu, Guangyuan Wang, Yun Nie, Hua Zhang
China Communications . 2021, (1): 169 -180 .