Edge Caching in Blockchain Empowered 6G
Wen Sun, Sheng Li, Yan Zhang
China Communications . 2021, (1): 1 -17 .